NEXT SPACEFLIGHT

Roscosmos Manifest

Roscosmos
Soyuz 2.1a | Progress MS-27
NET May 30, 2024
Site 31/6, Baikonur Cosmodrome, Kazakhstan
Roscosmos
Soyuz 2.1b/Fregat-M | Ionosfera-M n°1, 2 & Others
NET May, 2024
Site 1S, Vostochny Cosmodrome, Russia
Roscosmos
Soyuz 2.1a/Fregat-M | Kondor-FKA n°2
NET Jun 08, 2024
Site 1S, Vostochny Cosmodrome, Russia
Roscosmos
Soyuz 2.1a/Fregat-M | Obzor-R n°1 & Others
NET June, 2024
Plesetsk Cosmodrome, Russia
Roscosmos
Soyuz 2.1a | Progress MS-28
NET Aug 15, 2024
Site 31/6, Baikonur Cosmodrome, Kazakhstan
Roscosmos
Soyuz 2.1a | Bion-M n°2
NET Sep 01, 2024
Site 31/6, Baikonur Cosmodrome, Kazakhstan
Roscosmos
Soyuz 2.1a | Soyuz MS-26
NET Sep 11, 2024
Site 31/6, Baikonur Cosmodrome, Kazakhstan
Roscosmos
Soyuz 2.1a/Fregat-M | AIST-2T n°01 & 02
NET December, 2024
Site 1S, Vostochny Cosmodrome, Russia
Roscosmos
Soyuz 2.1b | Resurs-P No.5
NET January, 2025
Site 31/6, Baikonur Cosmodrome, Kazakhstan
Roscosmos
Soyuz 2.1b/Fregat-M | Arktika-M n°3
NET January, 2025
Site 31/6, Baikonur Cosmodrome, Kazakhstan
Roscosmos
Angara A5/Briz-M | Spektr-UF
NET October, 2025
Site 1A, Vostochny Cosmodrome, Russia
Roscosmos
Soyuz 5 | Demo Flight (Bion-M?)
NET December, 2025
Site 45/1, Baikonur Cosmodrome, Kazakhstan
Roscosmos
Proton-M/DM-3 | Elektro-L n°5
NET December, 2025
Site 81/24, Baikonur Cosmodrome, Kazakhstan
Roscosmos
Soyuz 2.1b/Fregat-M | TELNET n°01 to 30
NET December, 2025
Site 1S, Vostochny Cosmodrome, Russia
Roscosmos
Soyuz 2.1b/Fregat-M | TELNET n°31 to 60
NET December, 2025
Site 1S, Vostochny Cosmodrome, Russia
Roscosmos
Proton-M/Briz-M | Ekspress-AMU4
NET January, 2026
Site 200/39, Baikonur Cosmodrome, Kazakhstan
Roscosmos
Angara A5M | NEM-1
NET January, 2026
Site 1A, Vostochny Cosmodrome, Russia
Roscosmos
Soyuz 2.1b/Fregat-M | Boomerang Phobos Mission
NET January, 2026
Site 1S, Vostochny Cosmodrome, Russia
Roscosmos
Soyuz 2.1b/Fregat-M | Arktika-M n°4
NET January, 2026
Site 31/6, Baikonur Cosmodrome, Kazakhstan
Roscosmos
Soyuz 2.1b/Fregat-M | Luna 26
NET January, 2027
Site 1S, Vostochny Cosmodrome, Russia
Roscosmos
Soyuz 2.1b/Fregat-M | Arktika-M n°5
NET January, 2027
Site 31/6, Baikonur Cosmodrome, Kazakhstan
Roscosmos
Soyuz 2.1b/Fregat-M | Luna 27
NET January, 2028
Site 1S, Vostochny Cosmodrome, Russia
Roscosmos
Angara A5 | Oryol Test Flight
NET January, 2028
Site 1A, Vostochny Cosmodrome, Russia
Roscosmos
Soyuz 2.1a/Fregat | RBKA n°1
NET January, 2028
Site 1S, Vostochny Cosmodrome, Russia
Roscosmos
Amur/Fregat-M | GVM-M (Demo Flight)
APU
NET January, 2028
Site 2A, Vostochny Cosmodrome, Russia
Roscosmos
Angara A5 | Oryol Crewed Test Flight
NET December, 2028
Site 1A, Vostochny Cosmodrome, Russia
Roscosmos
Angara A5/Briz-M | Spektr-M (Millimetron)
NET January, 2029
Site 1A, Vostochny Cosmodrome, Russia
Roscosmos
Angara A5/Blok DM-03 | Venera D
NET November, 2029
Vostochny Cosmodrome, Russia
Roscosmos
Soyuz 2.1b/Fregat-M | Luna 28
NET January, 2030
Site 1S, Vostochny Cosmodrome, Russia
Roscosmos
Soyuz 2.1b/Fregat-M | Luna 29
NET January, 2030
Site 1S, Vostochny Cosmodrome, Russia